Outbound Price List

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 • All prices are in USD/Minute
 • Pulse rate for Cook Islands, Haiti All Mobiles, Mexico, Kiribati, Nauru, Niue, Papua New Guinea, Suriname, Tokelau, Tonga, Vanuatu, Western Samoa – 60/60
 • Pulse rate for Gambia – 60/1
 • Pulse rate for countries other then mentioned above – 6/6
 • Country Name Country Code City Code Rate(USD/min)
  Oman 968 7 0.3098
  Oman 968 9 0.3098
  Oman 968 1505 0.2927
  Oman 968 79 0.2927
  Oman 968 94 0.2927
  Oman 968 95 0.2927
  Oman 968 96 0.2927
  Oman 968 970 0.2927
  Oman 968 971 0.2927
  Oman 968 972 0.2927
  Oman 968 973 0.2927
  Oman 968 974 0.2927
  Oman 968 975 0.2927
  Oman 968 976 0.2927
  Oman 968 977 0.2927
  Oman 968 978 0.2927
  Oman 968 979 0.2927
  Oman 968 0.1219
  Onair 882 98 3.9425

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z