Outbound Price List

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 • All prices are in USD/Minute
 • Pulse rate for Cook Islands, Haiti All Mobiles, Mexico, Kiribati, Nauru, Niue, Papua New Guinea, Suriname, Tokelau, Tonga, Vanuatu, Western Samoa – 60/60
 • Pulse rate for Gambia – 60/1
 • Pulse rate for countries other then mentioned above – 6/6
 • Country Name Country Code City Code Rate(USD/min)
  Qatar 974 28 0.1866
  Qatar 974 3 0.1866
  Qatar 974 5 0.1866
  Qatar 974 6 0.1866
  Qatar 974 0.1739
  Qatar 974 30 0.1858
  Qatar 974 31 0.1858
  Qatar 974 7 0.1858